Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pokrzywcia
22:40
Zawsze to straszne słowo. Dreszcz mnie przebiega, ilekroć je słyszę. Kobiety tak bardzo lubią to słowo. Psują każdy romans, starając się, by trwał wiecznie.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"
pokrzywcia
22:39
5927 6981 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
pokrzywcia
22:39
1634 fa4d 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianotthesame notthesame
pokrzywcia
22:39
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vianotthesame notthesame

July 07 2015

pokrzywcia
19:26
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viaextract extract

July 01 2015

pokrzywcia
18:30
3627 db34 390
Reposted fromkjuik kjuik vianivea nivea
pokrzywcia
18:30
2816 6a1b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
pokrzywcia
18:30
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea

June 28 2015

pokrzywcia
22:25
pokrzywcia
22:25

June 27 2015

pokrzywcia
20:16

June 25 2015

pokrzywcia
11:00
4446 3f70 390
Reposted fromursa-major ursa-major viashakeme shakeme

June 24 2015

pokrzywcia
12:02
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaparadiso paradiso
pokrzywcia
12:02
0886 1eaf 390
pokrzywcia
12:01
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viaparadiso paradiso
pokrzywcia
12:01
6810 d34a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparadiso paradiso

June 20 2015

pokrzywcia
19:56
9011 6056 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafakefriends fakefriends

June 18 2015

pokrzywcia
21:03
8422 3769 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszydera szydera
pokrzywcia
20:57

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahelpmeimhungry helpmeimhungry
pokrzywcia
14:51
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoicoztego noicoztego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl